Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Uniejowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


MENU PODMIOTOWE
    Urząd Miasta (0)
        Dni i godziny urzędowania (1)
        Organizacja urzędu (0)
            Burmistrz Miasta Uniejów (1)
            Sekretarz Miasta (1)
            Skarbnik Miasta (1)
            Pracownicy i komórki organizacyjne urzędu (0)
                Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) (1)
                Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1)
                Stanowisko ds. Obywatelskich (SO) (1)
                Stanowisko ds. Organizacyjnych (1)
                Stanowisko ds. Kadr, Obsługi Samorządu i Ochrony Informacji Niejawnych (1)
                Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej (SE) - Anna Wawrzyniak (1)
                Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej (SE-I) - Beata Czyszek (1)
                Stanowisko ds. Zarządu Drogami Gminy (DG) (1)
                Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Lokalami (GGL) - Roman Kowalewski (1)
                Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Lokalami (GGL-I) - Andrzej Gawłowski (1)
                Stanowisko ds. Informatyki (I) (1)
                Stanowisko ds. Ochrony Środowiska (OŚ) (1)
                Stanowisko ds. Rolnictwa (R) (1)
                Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji (RI) - Adam Przytuła (1)
                Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji (RI-I) - Edyta Leśniewska (1)
                Stanowisko ds. Realizacji inwestycji (RI-II) - Dorota Tylki (1)
                Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (KB) (2)
                Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej ( FUE -I ) (1)
                Stanowisko ds. Promocji (P) (4)
                Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat (WPO) (1)
                Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej (KP) (3)
                Stanowisko ds. Finansowych - Kasjer (KS) (1)
                Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Zdrowia (1)
                Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami (1)
                Stanowisko ds. Działalnosci Gospodarczej, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilej (DOCS) (1)
                Stanowisko ds. Księgowosci Oświaty (1)
                Stanowisko ds. Oświaty (OŚW-II) (1)
                Stanowisko ds. Oświaty (OŚW-IV) (1)
        Regulamin i schemat organizacyjny urzędu (0)
            Zarzadzenie Burmistrza Miasta Uniejow z dnia 14 września 2010 roku.pdf (1)
    Rada Miejska (0)
        Radni Rady Miejskiej (0)
            KADENCJA 2018 - 2023 (1)
            KADENCJA 2014 - 2018 (1)
            KADENCJA 2010 - 2014 (1)
        Komisje Rady Miejskiej (1)
            KADENCJA 2010 - 2014 (0)
            KADENCJA 2014 - 2018 (1)
        Sesje Rady Miejskiej (0)
        Wykaz głosowań imiennych radnych podczas Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie (1)
    Władze (0)
        Burmistrz Miasta Uniejów (0)
            Podstawowe informacje (1)
    Statut Prawny Miasta (0)
        Statut Gminy Uniejów (2)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Uchwały Rady - kadencja 2018-2023 (0)
            Rok 2019 (17)
            Rok 2018 (12)
        Uchwały Rady - kadencja 2014-2018 (0)
            2018 ROK (24)
            2017 ROK (68)
            2016 ROK (52)
            2015 ROK (66)
            2014 ROK (27)
        Uchwały Rady - kadencja 2010-2014 (0)
            2014 ROK (73)
            2013 ROK (119)
            2012 ROK (105)
            2011 ROK (76)
            2010 ROK (14)
        Uchwały Rady - kadencja 2002-2006 (0)
            2008 ROK (5)
            2006 ROK (6)
            2005 ROK (7)
            2004 ROK (8)
            2003 ROK (3)
            2002 ROK (2)
        Zbiór Aktów Prawa Miejscowego (0)
            ROK 2002 (1)
            ROK 2003 (1)
            ROK 2004 (1)
            ROK 2005 (1)
            ROK 2006 (1)
            ROK 2007 (1)
            ROK 2008 (1)
            ROK 2009 (1)
            ROK 2010 (1)
            ROK 2011 (1)
            ROK 2012 (1)
            ROK 2013 (1)
            ROK 2014 (1)
            ROK 2015 (1)
            ROK 2016 (1)
            ROK 2017 (1)
            ROK 2018 (1)
            ROK 2019 (1)
    Transmisja Obrad Rady Miejskiej w Uniejowie (1)
    Jednostki Pomocnicze (0)
        Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Uniejów (0)
            KADENCJA 2015 - 2019 (1)
            KADENCJA 2019 - 2024 (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2023 (3)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014 - 2018 (38)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2010 - 2014 (0)
            ROK 2011 (18)
            ROK 2010 (6)
            ROK 2012 (30)
            ROK 2013 (17)
            ROK 2014 (10)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2006 - 2010 (0)
            ROK 2006 (3)
            ROk 2007 (11)
            ROK 2008 (4)
            ROK 2009 (5)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2002 - 2006 (0)
            ROK 2002 (1)
            ROK 2003 (4)
            ROK 2004 (5)
            ROK 2005 (3)
    Praca i Zatrudnienie (0)
        Nabory na wolne stanowiska urzędnicze (45)
            Archiwum (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
        Nabory - Jednostki organizacyjne gminy Uniejów (0)
            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie (3)
                ARCHIWUM (0)
                    ROK 2013 (2)
            Energetyka Uniejów (3)
            ARCHIWUM (0)
                2012 (2)
                2013 (1)
            Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie (1)
        Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru (2)
    Wykaz telefonów ważne! (0)
        Urząd Miasta (1)
    Oświadczenia Majątkowe (0)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2012r. (0)
            Urząd Miasta (4)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (0)
                Pani Alicja Własny - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie (1)
                Pan Andrzej Malinowski - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie (1)
                Pani -Barbara Szelągowska-Bugajak - Dyrektor w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Uniejowie (1)
                Pani Beata Szymczak - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie (1)
                Pani Elżbieta Goszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie (1)
                Pani Henryka Jagieła - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie (2)
                Pani Jolanta Figurska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (1)
                Pani Justyna Szymczka - Specjalista Pracy Socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (1)
                Pan Maciej Janecki - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie (1)
                Pani Małgorzata Komajda - Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie (1)
                Pan Marcin Pamfil - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów (1)
                Pani Milena Pamfil - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie (1)
                Pan Tomasz Kałużny - V-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów (1)
                Pani Romana Kozińska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie (1)
                Pani Romana Kozińska- Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2013r. (0)
            Urząd Miasta (3)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (0)
                Pani Alicja Własny - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie (1)
                Pani -Barbara Szelągowska-Bugajak - Dyrektor w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Uniejowie (1)
                Pani Beata Szymczak - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie (1)
                Pani Beata Szymczak - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie (1)
                Pani Elżbieta Goszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie (1)
                Pani Jolanta Figurska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (1)
                Pani Małgorzata Komajda - Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie (1)
                Pan Marcin Pamfil - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów (1)
                Pani Milena Pamfil - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie (1)
                Pan Tomasz Kałużny - V-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów (1)
                Pani Justyna Szymczka - Specjalista Pracy Socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (1)
                Pani Romana Kozińska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2014r. (0)
            Urząd Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2015r. (0)
            Urząd Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2016r. (0)
            Urząd Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2017r. (0)
            Urząd Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (1)
        Oświadczenia Majątkowe złożone w 2018r. (0)
            Urząd Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Jednostki Gminy (1)
    Dzienniki Ustaw / Monitory Polskie (2)
    Jednostki Organizacyjne Gminy Uniejów (0)
        Jednostki Oświatowe (7)
        Jednostki Organizacyjne (0)
            Wykaz jednostek budżetowych (0)
            Wykaz samorządowych instytucji kultury (0)
            Wykaz gminnych spółek (0)
        Instytucje Kultury (2)
    e-URZĄD (0)
        ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej (0)
            ePUAP - INFORMACJE OGÓLNE (1)
            WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO URZĘDU MIASTA W UNIEJOWIE (1)
            WNIOSKI ELEKTRONICZNE I FORMULARZE W ePUAP (0)
                FORMULARZ OGÓLNY ZŁOŻENIA PISMA DO URZĘDU MIASTA W UNIEJOWIE (1)
                PROMOCJA (2)
                INWESTYCJE (3)
                OCHRONA ŚRODOWISKA (1)
                GOSPODARKA ODPADAMI (1)
        WNIOSKI I FORMULARZE DO DRUKU (0)
            WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)
            DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (5)
        Rejestr Zbiorów Danych Osobowych (1)
    OGŁOSZENIA (0)
        Urząd Miasta w Uniejowie (8)
            Odnawialne Źródła Energii (1)
        Jednostki Organizacyjne Gminy Uniejów (0)
            Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty (1)
            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie (1)
            Energetyka Uniejów (1)
        Inne (1)
        ARCHIWUM (1)
    Konsultacje społeczne (3)
    Wybory Sołtysów (1)

MENU PRZEDMIOTOWE
    Zamówienia Publiczne ważne! (0)
        Urząd Miasta - postępowania przetargowe (0)
            Postępowania przetargowe (115)
            Zapytania ofertowe poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (0)
                ZAPYTANIA OFERTOWE (39)
                INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (31)
            Zapytania o poziom cen rynkowych w celu oszacowania wartosci zamówień (32)
            Zapytania ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR (28)
            Zapytania ofertowe poniżej 14 tys. euro - ARCHIWUM (0)
                Zapytania ofertowe poniżej 14 tys. euro (25)
                INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY (27)
            Archiwum przetargów (0)
                Rok 2011 (9)
            Wstępne ogłoszenie informacyjne (1)
        Jednostki Organizacyjne Gminy Uniejów - postępowania przetargowe (0)
            Postępowania przetargowe (84)
                2011 ROK (1)
            Zapytania ofertowe poniżej 14 tys. euro (16)
            Zapytania ofertowe poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (13)
            Wstępne ogłoszenie informacyjne (1)
        Platforma e-Zamawiający (1)
        Konkursy (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (3)
    Ochrona Środowiska (0)
        Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (10)
            Budowa elementów małej architektury-park linowy. (1)
            Budowa centrum termalno- kosmetycznego w Uniejowie. (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów, gm. Uniejów. (1)
            Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1172, obręb 001 Uniejów. (1)
            Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ulicach: Dąbska, Polna, Miodowa, Łęczycka, Bł. Bogumiła, Różana, Portowa, Sienkiewicza, Kościelnicka, Wiśniowa, Kwiatowa, Lipowa, Tęczowa, Makowa, Biskupa W. Owczarka, Kościelna, Reymonta, Targowa, przy ul. abp Jakuba Świnki w m. Uniejów gm. Uniejów, pow. poddębicki, wodociągu awaryjnego zasilania m. Uniejów, gm. Uniejów, pow. poddębicki wraz z fragmentem sieci ciepłej wody w ul. Targowa w m. Uniejów, gm. Uniejów, pow. poddębicki oraz kanału tłocznego (1)
            Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego nr 2526E na odc. Wielenin - Mniszew dł. 4,13 km (1)
            Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniatów Kolonia 2 o mocy do 999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszacą. (1)
            Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniatów Kolonia 1 o mocy do 999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (1)
            Rozbudowa centrum termalno-rehabilitacyjnego w Uniejowie w ramach przedsięwzięcia Termy Uniejów. (1)
            Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji otulin kauczukowych K-FLEX Polska Sp. z o.o. o halę magazynową, budowę wiaty magazynowej, placu odkładczego oraz rozbudowę parkingu, wewnętrznego układu drogowego i niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Wielenin -Kolonia w gminie Uniejów, na działkach o numerach ewidencyjnych 136/2, 136/4, 136/5, 136/10,137/1,137/2,137/4,140/1,140/4 (1)
            Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Uniejów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. (1)
            Termomodernizacja obiektów komunalnych w miejscowościach Czepów, Felicjanów, Uniejów, Wilamów, Wola Przedmiejska (1)
            Rewitalizacja strażnic w miejscowościach: Brzeziny, Czepów, Człopy, Felicjanów, Orzeszków, Rożniatów, Skotniki, Spycimierz, Wielenin -Kolonia, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów (1)
            Rewitalizacja strażnic w miejscowościach Kuczki i Góry (1)
            Powiększenie hodowli gęsi do 160 DJP (do 20000 sztuk), w ramach istniejącego budynku gospodarczego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 147, obręb Człopy, gm. Uniejów (1)
            Rozbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na hodowlę gęsi i kaczek do 80 DJP na działce o nr ewid. 759 w Brzezinach, gm. Uniejów (1)
            Rozbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na hodowlę gęsi ( docelowa obsada do 205 DJP ), budowie wiaty, płyty gnojowej oraz dwóch silosów zbożowych o pojemności do 150 ton każdy w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej …. (1)
            Budowa obory typu bezściółkowego na dz. o nr ewid. 21 w miejscowości Orzeszków, gm. Uniejów przeznaczonej do hodowli krów (do 100DJP) (1)
            Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki gm. Uniejów (1)
            Przebudowa istniejącej farmy wiatrowej polegająca na demontażu istniejących turbin i budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin, gm. Uniejów (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry, gm. Uniejów (1)
            Wykonanie melioracji szczegółowych w postaci drenowania gruntów rolnych w miejscowości Uniejów dz. nr 2275, 2278 oraz Wola Przed (1)
            Budowa domu mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1935/1 w miejscowości Uniejów, gmi (1)
            Rozbudowa miejsca postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Kozanki Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 - Dąbi (4)
            Przebudowa drogi gminnej 111172 w miejscowości Wilamów-Góry (1)
            Rozbudowa miejsca postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Zaborów Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 - (3)
            Budowa farmy wiatrowej o mocy do 3,5 MW - zespół 3 elektrowni wiatrowych, realizowanego na działce nr ewid.: 17/2, obręb Wielen (1)
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej (1)
            Przebudowa drogi gminnej 111154E w miejscowości Człopy (1)
            Przebudowa drogi gminnej 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie (1)
            Przebudowa drogi gminnej 111161E w miejscowości Felicjanów-Las (1)
            Przebudowa drogi gminnej 111166E w miejscowości Uniejów-Orzeszków Kolonia (1)
            Przebudowa drogi gminnej 111177E w miejscowości Zaborów (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin Kolonia (1)
            Przebudowa ulicy gminnej Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa w miejscowości Uniejów (1)
            Przedbudowa drogi gminnej 111177E w miejscowości Lekaszyn do Boru (1)
            Przedbudowa drogi gminnej 111177E w miejscowości Lekaszyn (1)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Uniejowie (1)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Uniejowie (1)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Uniejowie (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamów (1)
            Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spycimierz-Łęg Baliński (1)
            Budowa drogi wewnętrznej na terenach inwestycyjnych Gminy Uniejów (1)
            Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5MW na działce o nr ewidencyjnym 661 w miejscowości Czepów, gmina Uniejów (1)
            Przebudowa drogi gminnej nr 111152 E w miejscowości Spycimierz-Łęg Baliński (1)
            Budowa drogi wewnętrznej na terenach inwestycyjnych Gminy Uniejów (1)
            Budowa elektrociepłowni hybrydowej na terenie miasta Uniejów w oparciu o odnawialne źródla energii z wykorzystaniem wysokosprawn (1)
            Budowa magazynu produktów gotowych z zapleczem socjalno-biurowym na działkach o numerach ewidencyjnym 136/3, 137/1 w miejscowośc (1)
            Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa w miejscowości Uniejów (1)
            Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 726 położonej w obrębie miejscowości (1)
            Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW na działce nr ewid. 202/1 obręb Kozanki Wielkie, gmina Uniejów (1)
            Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo-jodowej (1)
            Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej, zlokalizowanej w parku zamkowym, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/15 w miejscowości Uniejów, gm. Uniejów (1)
            Budowa tężni solankowej na terenach inwestycyjnych, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2146/16 oraz fragmencie działki 2146/19 w miejscowości Uniejów, gm. Uniejów (1)
            Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej o powierzchnię 8000m2 na halę produkcyjną, budowie nowej hali magazynowej o powierzchni 800m2 wraz z zapleczem laboratoryjnym .... (1)
            Budowa obiektu Aparthotelu (1)
        Raporty oddziaływania na środowisko (1)
        Archiwum (0)
        Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (1)
        Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów (1)
        Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uniejów (1)
        Obwieszczenie o przygotowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów (1)
        Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących właśności Skarbu Państwa (1)
        Obwieszczenie o przystąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020 (1)
        Obwieszczenie o przygotowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Uniejów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025. (1)
        Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew (1)
        Adopcje zwierząt (1)
        Obowiązki właścicieli zwierząt domowych (1)
        Terminy polowań indywidualnych (0)
            2018 Rok (1)
            2019 Rok (0)
        Terminy polowań zbiorowych (0)
            2018 Rok (1)
            2019 Rok (1)
    Gospodarka Odpadami (0)
        Terminarze wywozu odpadów (1)
        ARCHIWUM (1)
        Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Informacja o zmianie stawki (0)
            Odbiór odpadów komunalnych - stawki za rok 2019 (1)
            Archiwum (3)
                Odbiór odpadów komunalnych - stawki za rok 2019 (1)
        Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Uniejów (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (0)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015 (1)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016 (1)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017 (1)
        Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (1)
        Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Uniejów (0)
    Budżet, Majątek, Finanse (0)
        Projekt budżetu Gminy Uniejów, WPF (0)
            2011 ROK (1)
                WPF (1)
            2012 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2012 (3)
                PROJEKT WPF (2)
            2013 ROK (0)
                PROJEKT WPF (3)
                PROJEKT BUDŻETU 2013 (3)
            2014 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2014 (3)
                PROJEKT WPF (2)
            2015 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2015 (1)
                    Uchwała nr V/322/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłoż (1)
                PROJEKT WPF (0)
                    Opinia do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Uniejów (1)
                    PROJEKT WPF (1)
                Uchwała Nr V/323/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do (1)
            2016 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2016 (1)
                PROJEKT WPF (0)
                    Opinia do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Uniejów (1)
                    PROJEKT WPF (1)
            2017 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2017 (1)
                PROJEKT WPF (1)
                    Opinia do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Uniejów (2)
            2018 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2018 (1)
                PROJEKT WPF (3)
            2019 ROK (0)
                PROJEKT BUDŻETU 2019 (1)
                PROJEKT WPF (2)
        Budżet Gminy Uniejów, WPF (0)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2011 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2011 (1)
                Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów 2011 (0)
                    Uchwały (12)
                    Zarządzenia (7)
                WPF (0)
                    Uchwała Nr XVIII 86 2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 października 2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso (1)
                    Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej n (1)
                    Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (1)
                    Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na (1)
                    Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Uiejowie z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (1)
                    Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Uiejowie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (1)
                    Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Uiejowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na (1)
                    Uchwała nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Uiejowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na l (1)
                    Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Uiejowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (1)
                    Zarządzenie Nr 11/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej n (1)
                    Uchwała Nr VI 38 2011 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (1)
                    Zarządzenie Nr 64/2010 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na (1)
                    Uchwała Nr IV 26 2010 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2010 roku (1)
                Uchwała Nr V 91 2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2012 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2012 (1)
                Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów 2012 (0)
                    Uchwały (10)
                WPF (1)
                Zmiany do WPF (9)
                Uchwała Nr V 73 2012 z dnia 19 marca 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyc (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2013 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2013 (1)
                WPF (1)
                Zmiany do WPF (1)
                Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów 2013 (0)
                    Uchwała Nr. XL/244/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 7 lutego 2013r. - Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów (1)
                    Uchwała Nr. XLI/245/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 marca 2013r. - Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Uniejów (1)
                    Uchwała Nr. XLII/265/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 kwietnia 2013r. - Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Uni (1)
                Uchwała Nr V/82/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz pr (1)
                Uchwała Nr V 107 2013 z dnia 17 maja 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o spr (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2014 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2014 (1)
                WPF (1)
                Zmiany do WPF (2)
                Uchwała nr V/60/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możłiwości sfinansowanie deficytu budżetowego oraz p (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2015 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2015 (1)
                WPF (1)
                Uchwała Nr V/48/2015 z dnia 27 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Uniejów (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2016 (0)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2016 (1)
                WPF (1)
                Uchwała Nr IV/48/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Uniejów (1)
                Zmiany do Budżetu 2016 (16)
                Zmiany do WPF (11)
                Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Uniejów na dzień 31 12 2016r. (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2017 (2)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2017 (1)
                Zmiany do Budżetu 2017 (15)
                Zmiany do WPF (6)
                WPF (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2018 (1)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2018 (2)
                Zmiany do Budżetu 2018 (13)
                Zmiany do WPF (13)
                WPF (1)
            BUDŻET GMINY UNIEJÓW, WPF rok 2019 (1)
                Budżet Gminy Uniejów na rok 2019 (3)
                WPF (3)
        Sprawozdania (0)
            Sprawozdania całoroczne - opisowe (0)
                2007 Rok (2)
                2008 Rok (2)
                2009 Rok (2)
                2010 Rok (3)
                2011 Rok (0)
                    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2011 rok (1)
                    Uchwała nr V 95 2012 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2012r (1)
                    Informacja o stanie mienia komunalnego (1)
                2012 Rok (0)
                    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2012 rok (2)
                    Informacja o stanie mienia komunalnego 2012r. (1)
                2013 Rok (0)
                    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2013 rok (1)
                    Informacja o stanie mienia komunalnego 2013r. (1)
                2014 Rok (3)
                2015 Rok (3)
                2016 Rok (2)
                    Uchwała nr V/87/2017 Składu Orzeckającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2017 rokuw sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Uniejów z wykonania budżetu za 2016 rok (1)
                2017 Rok (1)
            Sprawozdania półroczne - opisowe (5)
                2015 Rok (3)
                2016 Rok (2)
                2017 Rok (2)
                2018 Rok (2)
            SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE (0)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2008 - roczne (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2009 - roczne (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2010 - roczne (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2011 - III kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2011 - roczne (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2012 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2013 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2014 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2015 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2016 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2017 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
                SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2018 (0)
                    I kwartał (1)
                    II kwartał (1)
                    III kwartał (1)
                    IV kwartał (1)
        Wykaz ulg (0)
            Wykaz ulg 2010 (1)
            Wykaz ulg 2011 (1)
            Wykaz ulg 2012 (1)
            Wykaz ulg 2013 (1)
            Wykaz ulg 2014 (1)
            wykaz ulg 2015 (1)
            wykaz ulg 2016 (2)
            wykaz ulg 2017 (1)
        OGŁOSZENIA (1)
        EMISJA OBLIGACJI (1)
            ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (1)
            SPRAWOZDANIA SPÓŁEK (1)
            Zaproszenie do udziału w konkursie (1)
            Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Uniejów (1)
            Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Uniejów (1)
            Pozostałe opinie RIO (4)
            Opinia dotycząca możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Uniejów (1)
            Oświaczenie - papiery wartościowe (1)
            Podmioty powiązane kapitałowo (1)
            Wykaz kredytów i pożyczek (1)
            Poręczenia, gwarancje (1)
            Informację dodatkowe (1)
            Budżet Gminy Uniejów na rok 2018 (1)
            Zmiany do Budżetu 2018 (1)
            Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 - 2027 (1)
            Zmiany do WPF (1)
            Sprawozdania całoroczne - opisowe (1)
            Sprawozdania budżetowe (1)
            Przesunięcie terminu składania ofert (1)
            Zaświadczenia (1)
            Protokół z otwarcia ofert (1)
            Zawiadomienie o wynikach konkursu (1)
    Nieruchomości (0)
        OGŁOSZENIA (1)
        KOMORNICY / SĄDY / OGŁOSZENIA (2)
        OGŁOSZENIA O PRZETARGACH (0)
            ZARZĄDZENIA (37)
            Archiwum przetargów (0)
                Rok 2011 (0)
                    Ogłoszenia o przetargach i wyniki przetargów (0)
                        Pierwszy pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości Gminy Uniejów restauracji TE (1)
                        ARCHIWUM (0)
                            2011 (0)
                                Pierwszy pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów - pod zabudowę uzdrowiskowo-rekreacyjną (1)
                                Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Uniejów na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i d (1)
                    Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i działki rolnej (1)
                    Kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż na wlasność nieruchomości Gminy Uniejów (1)
                    Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości Gminy Uniejów (1)
                Rok 2012 (7)
                Rok 2013 (6)
                Rok 2014 (1)
        OGŁOSZENIA O PRZETARGACH - INNE JEDNOSTKI (1)
            Archiwum (0)
                2014 (1)
        WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (0)
            Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Uniejów (13)
                Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomo (1)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat (2)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , najmu i użyczenia (90)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (9)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (14)
                ARCHIWUM (0)
                    2013 (5)
            Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (5)
            ARCHIWUM (0)
                ROK 2011 (0)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu (1)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż przez Gminę Uniejów (0)
                        ARCHIWUM (0)
                            2011 (0)
                                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów - dotyczy - restauracji TERMALNA (1)
                                Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż przez Gminę Uniejów w drodze przetargu (1)
                ROK 2012 (0)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów na okres do 3 miesięcy (1)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów - tereny inwestycyjne (1)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 miesięcy (1)
                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Uniejów w drodze przetargu - Kasztel Rycerski (1)
            Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej (8)
    Działalność Gospodarcza (0)
        REJESTR NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH MIASTA I GMINY UNIEJÓW (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celów publicznych (0)
            Obwieszczenia (75)
                Obwieszczenie - Trasa Bożego Ciała (0)
                Obwieszczenie SKO budowa stacji bazowej (1)
                Obwieszczenie ochrona przeciwpowodziowa (1)
                obwieszczenie Energa (1)
                Obwieszczenie budowa parku tematycznego, składającego się z dwóch budynków dydaktycznych "A" i "B" " oraz łącznika ("Farma Alka") (1)
                Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Uniejów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 492, 446, 484/1 obręb Wilamów, gm. Uniejów; dz. nr 619, 618 obręb Człopy; dz. nr 3, 4 obręb Czekaj; dz. nr 307/1, 307/2, 248, 249 obręb Felicjanów; dz. nr 3, 4, 13, 85, 45, 48, 50, 51, 112, 113/1, 7 obręb Czekaj; dz. nr 8, 192, 53 obręb Wola Przedmiejska, gm. Uniejów (1)
                    Obwieszczenie SKO - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w miejscowości Uniejów (1)
                Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Uniejów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 108, 20, obręb Zieleń, gm. Uniejów oraz na dz. nr 370 obręb Spycimierz, gm. Uniejów (1)
            Zawiadomienia (13)
                Zawiadomienie trasa Bożego Ciała (1)
                Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Spycimierz (1)
                Zawiadomienie ochrona przeciwpowodziowa (1)
                zawiadomienie Energa (1)
                Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przez wydaniem decyzji - mobilny system ochrony przeciwpowodziowej (1)
                Zawiadomienie - zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym (1)
                Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa terenowej stacji bazowej telefonii komórkowej w (1)
                budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Uniejów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 492, 446, 484/1 obręb Wilamów, gm. Uniejów; dz. nr 619, 618 obręb Człopy; dz. nr 3, 4 obręb Czekaj; dz. nr 307/1, 307/2, 248, 249 obręb Felicjanów; dz. nr 3, 4, 13, 85, 45, 48, 50, 51, 112, 113/1, 7 obręb Czekaj; dz. nr 8, 192, 53 obręb Wola Przedmiejska, gm. Uniejów (1)
                Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Uniejów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 108, 20, obręb Zieleń, gm. Uniejów oraz na dz. nr 370 obręb Spycimierz, gm. Uniejów (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej B na terenie gminy Uniejów (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej A na terenie gminy Uniejów (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Spycimierz na terenie gminy Uniejów (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej A na terenie gminy Uniejów (1)
        Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu strefy uzdrowiskowej "C" w miejscowości Uniejów (1)
        Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowsko w Gminie Uniejów (1)
        System Zarządzania Zasobami Przestrzeni - Gminy Uniejów (1)
    WNIOSKI / FORMULARZE (1)
        OCHRONA ŚRODOWISKA (0)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew (1)
            Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości (1)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy (1)
            Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a. (1)
            Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (1)
            Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (1)
            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
            Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór (1)
        ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI (3)
        REALIZACJA INWESTYCJI (0)
            Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (1)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
            Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
        DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA (16)
        FORMULARZE PODATKOWE (14)
            Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (1)
            OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ MATERIALNEJ I FINANSOWEJ (1)
            Zwrot podatku akcyzowego (1)
        EWIDENCJA LUDNOŚCI (1)
            Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1)
        URZĄD STANU CYWILNEGO (1)
        GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI (GGL) (0)
            Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)
            Najem, zamiana lokali mieszkalnych (1)
            Opiniowanie wstępnego podziału nieruchomości (1)
            Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
            Rozgraniczenie nieruchomości (1)
            Sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi (1)
            Udzielenie wieczystym użytkownikom 50% bonifikaty do opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej (1)
            Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (1)
            Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę w drodze bezprzetargowej (1)
            Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki (1)
            Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (1)
    WYBORY ważne! (0)
        WYBORY DO EUROPARLAMENTU ważne! (0)
            ROK 2019 (3)
                Postanowienia (1)
            ROK 2014 (2)
                Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów (1)
        WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (1)
        WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015 (0)
            OBWIESZCZENIA (5)
            INFORMACJE (3)
            ZARZĄDZENIA (3)
        REFERENDUM 2015 (0)
            OBWIESZCZENIA (1)
            ZAWIADOMIENIA (1)
            INFORMACJE (3)
            ZARZĄDZENIA (1)
        WYBORY PREZYDENCKIE 2015 (1)
            ZARZĄDZENIA (2)
            OGŁOSZENIA (14)
            ZAWIADOMIENIA (1)
        WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (0)
            Dokumenty i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów Samorządowych 2014 (1)
            INFORMACJE / OGŁOSZENIA (20)
            OBWIESZCZENIA (11)
            LINKI (2)
            Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej (6)
        WYBORY 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 9 października 2011 (1)
            Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospol (2)
            OBWIESZCZENIA (3)
            ZARZĄDZENIA (3)
            INFORMACJE (6)
                Rejestr wyborców (1)
                Rozporządzenia (1)
            Przydatne linki (1)
    Organizacje Pozarządowe (0)
        2011 rok (1)
        2012 rok (3)
        2013 rok (1)
        2014 rok (2)
        2015 rok (1)
        2016 rok (1)
        2017 rok (8)
        2018 rok (4)
            OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (2)
        2019 rok (2)
    Dokumenty do pobrania (6)
    Zarządzanie Kryzysowe (1)
        Zgromadzenia (1)
        Obrona cywilna (1)
        Ostrzeżenia meteorologiczne (113)
            Klasyfikacja stopni poszczególnych zagrożeń (1)
        Instrukcje (2)
    Lobbing (0)
        Informacja za 2015 rok (1)
        Informacja za 2016 rok (1)
        Informacja za 2017 rok (1)
        Informacja za 2018 rok (1)
    Rewitalizacja (0)
        Ogłoszenia (1)
    Ponowne wykorzystanie (1)
    Petycje (10)
    Obwieszczenia (6)

Informacje
    Poradnik interesanta (0)
        URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) (6)
        EWIDENCJA LUDNOŚCI (SO) (1)
            Postępowanie w sprawie wydania oraz wymiany dowodu osobistego (1)
            Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy (1)
            Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (1)
            Wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego (1)
            Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
            Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
            Zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemca na pobyt czasowy (1)
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z ZBIORÓW MELDUNKOWYCH (1)
        WYMIAR PODATKU I OPŁAT (WPO)(KP)(KS) (14)
        OCHRONA ŚRODOWISKA (OŚ) (1)
        ZARZĄD DROGAMI GMINNYMI (DG) (1)
        GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI (GGL) (1)
        URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) - I (2)
        DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (0)
            WNIOSEK O ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU POLE BIWAKOWE (0)
            REZYGNACJA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (0)
            WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE (0)
            WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH W GRANICACH GMINY UNIEJÓW (0)
            WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH W GRANICACH GMINY UNIEJÓW (0)
            DOKONANIE ZMIANY W ZEZWOLENIU ALKOHOLOWYM (0)
            ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM (0)
            WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (0)
        INNE (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Pomocne programy (0)
        Darmowa przeglądarka plików MS Word (doc, rtf) (1)
        Darmowa przeglądarka plików MS Excel (xls) (1)
        Darmowa przeglądarka plików MS Power Point (ppt) (1)
        Darmowa przeglądarka plików PDF (pdf) (1)
        Darmowa przeglądarka plików AutoCAD (dwg, dwf, dxf) (1)
        Darmowy program do obsługi plików skompresowanych (7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, LZH, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM i DEB) (0)
            wersja 32-bit (1)
            wersja 64 - bit (1)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat (0)
    Konto (1)
    Informacje kontaktowe (1)
    RODO (0)
        POLITYKA PRYWATNOŚCI (1)
        KLAUZULE INFORMACYJNE (9)

ROK 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij